Mquiz.Net, Chìa khóa thành công, key 2 success, Tv Show, Gameshow cho văn phòng...

Giám khảo CKTC 2008: Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh

Phó Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận- PNJ

Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp khoa QTKD – Đại học Kinh Tế Tp.HCM (1990-1994)
- Thạc sĩ QTKD (MBA)- ĐH Mở Bán Công Tp.HCM (1995–1998)
- Tiến sĩ QTKD (DBA)- ĐH Paramount University (2003–2006)

Các công việc hiện nay:

• Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Marketing - Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ.

• Chủ tịch HĐQT các công ty: Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC), Công ty TNHH Bình Khí Đốt Hong Vina, Công ty CP Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ, Công ty CP Nhà Quản Lý.

• Thành viên HĐQT các công ty: Công ty CP Năng Lượng Đại Việt, Công ty Quản lý quỹ Hợp Việt (Syn Cap), Công ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi, Công ty CP Kỷ Lục Việt Nam (Viet King)…

Hoạt động xã hội:

• Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Thế Giới tại Việt Nam (JCI) năm 2008

• Ủy viên BCH Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA)

• Ủy viên BCH Hiệp Hội Bán Lẻ VN (VRA)
  • Mquiz


  • ĐƠN VỊ THỰC HIỆN


    TÀI TRỢ ĐỘC QUYỀN


    ĐƠN VỊ THỰC HIỆN